uppdaterad 080216

 

Bogserångfartyget FRAM

en passagerarångslup som blev pråmdragare och slutade i Rimforsa

Mail till mig

 

Till menysidan

Fartygsfakta

   
  Namn: CARL XII - JARL - VAXHOLMSVARVET II - FRAM  
Till Fartygslistan Byggår: 1869 i Göteborg  
  Skrov: stål  
  Längd: 17,81m  (enligt Länspumpen 2003:2 17.88 x 3.91)  
  Bredd: 3,84 m  
     
  Fartyget byggdes som passagerarångslup år 1869 på Lindholmens varf i Göteborg. Stålskrovet var vitmålat och det fanns möjlighet att ta ombord 94 passagerare. Beställare av fartyget var Pihl & Pihl i Stockholm. Under namnet CARL XII skulle hon trafikera Stockholms farvatten.  
     
  Fartyget framdrevs av en encylindrig ångmaskin som utvecklade 32 hkr. (8 nhk)  
     
  Enligt ett mätbrev från år 1877 ägdes CARL XII av Ångslupsbolaget Nya Föreningen.  
     
  Hon övertogs av Stockholms Ångslups AB (SÅA) 1879 och fick ett nytt kungligt namn, JARL.  
     
  Fartyget ombyggdes 1905.  
     
  Den 8 augusti 1917 såldes hon till AB Waxholms Skeppsvarv & Motorverkstäder och blev namnad VAXHOLMSVARVET II.  
     
  År 1925 hamnade fartyget i Norrköping och hos Anton Herman Sedin och hon fick namnet ändrat till FRAM. Hon skötte turer till Grymön och Brädudden via Tegelbruket och Ramshäll. Hon hade som FRAM först en Motalamaskin från 1872 som ca 1928 utbyttes mot en från Stavsjö Mek. Verkstad om 30 hk.  
     
 

1941 gick hon kvar i Norrköping men såldes sedan till Yngve Johansson i Kisa. Maskinist var Edgar Svensson.

 
     
  De drog för det mesta pråmen AGE 4 och ibland PER. Efter det att frakttrafiken upphörde på Kinda Kanal låg FRAM och pråmen AGE 4 mellan broarna och bryggan i Rimforsa, till sist låg de båda halvt sjunkna.  
Till Fartygslistan    

Till menysidan

Linköpingsbon  Lars Lundberg, berättade följande minnen om FRAM:

Ägare innan Yngve Johansson var ”G.G.”, Gottfrid Gustafsson, Linköping. Något av de första åren på 1950-talet drogs den halvt sjunkna FRAM upp på land vid sidan av bryggan i Rimforsa och skrotades. Lille Lars bönade och bad sin far att få ta hand om båten men hans far övertygade honom om att det var omöjligt, tänk om detta skett då hade kanske FRAM funnits än idag!