uppdaterad 071028

 

Ångslupen FLINK

som en flink liten ånsglup förde den passagerare inom Linköping

Mail till mig

 

Till menysidan Fartygsfakta    
  Namn: FLINK  
Till Fartygslistan Skrov och däck: Stålskrov  
 

 

 
 

Ångslupen FLINK insattes i lokaltrafik mellan Nykvarn och Tannefors för att besörja passagerartrafik inom Linköpings närområde.

 
     
  När Stångebromonumentet i Linköping invigdes 1898, fick ångslupen FLINK ”tjenstgöra som färja över Stångån” enligt en artikel i Östgöta Correspondenten.  
     
  Hon är inte omnämnd i Linköpings hamnstyrelses dagböcker eftersom hon inte fraktade gods därför vet vi inte mellan vilka år hon fanns med.  
     
  Troligt är att FLINK försvann när ångslupen TANNEFORS tog över trafiken 1910.