uppdaterad 071001

 

Lastångfartyget FIX (5081)

Mail till mig

 

Till menysidan Fartygsfakta    
  Namn: FIX  
Till Fartygslistan Byggd: Söderköping år 1907  
  Skrov: ek och furu  
  Längd:  21,84 m  
  Bredd:  4,67 m  
Djup i rum: 1,94 m  
Djupgående: 1,50 m  
Bruttotonnage: 49,64 ton  
Nettotonnage: 37,09 ton  
Lastförmåga: 85 ton  
"Dräktighet under mätningsdäck": 42,83 ton  
   
 

Fartyget byggdes med träskrov av ek och furu i Söderköping år 1907 och registrerades som FIX med nummer 5081.

 
     
  Redare var Axel Pettersson i Linköping.  
     
  Fartyget trafikerade Kinda kanal 1912 med skeppare Bylin. 1916 med skeppare C.J. Carlsson och Axel Johansson. Fartyget lämnade kanalen för några år och gick antagligen mest på Göta kanal.  
 

 

 
  År 1923 dyker motorfartyget FIX upp i Linköpings hamn med skeppare E. Pettersson som befälhavare. Han var kvar som befälhavare fortfarande 1935.  
Till Fartygslistan    

Till menysidan

Det fanns ytterligare en FIX registrerad på ostkusten, inte att blandas med denna FIX.