uppdaterad 070624

 

 

Ångslupen Express

Första slupen som gick upp i den nyöppnade Kinda kanal 1871

 

Mail till mig

 

 

Till menysidan

Var och när ångaren EXPRESS byggdes är okänt. Hon mätte 6 nyläster (ca 25 ton) och gick fem fot djupt (ca 1,5 m).

 
1 nyläst = 4251 kg

 

 
1 fot = 29,69 cm

Express var det första fartyget att gå upp i Kinda kanal från Linköping när kanalen stod färdig år 1871 förd vid tillfället av kapten Svensson.

 
 

 

 
 

Lasten som hon förde på den resan var maskindelar till ett nybyggt sågverk någonstans längs kanalen, samt några möbler.

 
     
  EXPRESS gick reguljära turer på sjöarna och drog pråmar, från sommaren till hösten året 1871.  
     
  Hon tillhörde Hycklinge Sågverksbolag. Redare var E. Andersson.  
  Skeppare 1873-1888 Anders Mattsson. 1883 hoppade kapten S. Kindahl tillfälligt in.  
     
  Anmärkning i Linköpings hamndagbok 22 november 1874; "ett lyft med kran - EXPRESS ångpanna". På våren gjordes ytterligare ett lyft då ångpanna troligen lyftes i.  
     
  År 1889 anlöpte hon inte Linköpings hamn men 1890 var hon tillbaka med skepparen A. Häggblad. Han var hennes befäl fram till säsongen 1898 varefter hon inte nämns mer i Linköpings hamndagböcker. Möjligtvis kan hon ha gått kvar i sjöarna, men till Linköping kom hon aldrig mer.  
     

 

 

Till menysidan

EXPRESS finns med på ett fotografi från 1870-talet vid Rimforsa brygga, möjligtvis 1873 då sveriges kung Oscar II gjorde sin Eriksgata på Kinda kanal ombord på GUST. af UGGLAS, vilken också är med på bilden. Någon som har den bilden? jag har bara sett den i ett suddigt tidningsklipp från 1960-talet.