uppdaterad 070713

 

Dikt till BROKIND

~ Kinda kanal ~

Mail till mig

 

Till Brokind

 

Följande dikt publicerades i tidningen Östgöten den 20 februari 1903 av signaturen Kisabo, när BROKIND skulle säljas från kanalen.

Den har delgivits av Stig Sandström f. 1909 i Kisa, son till styrmannen på BROKIND.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Brokind

 

Ångbåten är död - lefve ångbåten!

Ja, nu har Kinda kanal sin älskade lilla ångbåt förvisso mist.

”Brokind” skall läggas på land och torka, har det beslutats - nog var det trist?!

Det kända barnet, som alla älskat, som uppfödt blivit å Kinda kanal,

är dömdt till skamvrån, man kan knappt tänka sig någon bolagsdom mer fatal.

Ej mera höra man får dess pipa vid våra bryggor, det är skam,

ej mera skåda dess skrof och tackel på Åsunds böljbana glida fram.

Men ännu lefva de gamla gudar och så alltjämt, hur än folket spår;

nu ”Gamla Kinda” skall rycka upp sig, och blifva turbåt till nästa år.

Och styrman Sandström skall klara skifvan som chef på båten, så har man sagt,

och kommer säkert att nu, som alltid, behålla skutan vid bästa makt.

Och maskinisten är känd och säker och sköter allt enligt gammal sed.

Om fröken Hugg står i restaurangen, det kan ej vittnet ta på sin ed.

Och den, som startat den hära visa är ”kungligt” känd uti hela Kisa.

Kisabo