uppdaterad 071002

 

Passagerarångfartyget BROKIND (1807) 

ett riktigt passagerarfartyg på Kinda kanal

Mail till mig

 

Till menysidan

Fartygsfakta

   
Till Fartygslistan Namn: BROKIND - TURIST - TORISTI - KALLA  
  Byggår: 1877 på Bergsunds varv i Stockholm  

BROKIND i Hackefors sluss 1903. K.J. Petterssons förlag

Skrov: Stålskrov  
   
Fartyget byggdes för passagerartrafik år 1877 på Bergsunds varv i Stockholm. Hon registrerades som BROKIND med registreringsnummer 1807 och signalbokstäverna JDNG.  
   
Den 29 april 1878 nämns BROKIND i Linköpings hamn första gången, och började direkt gå i trafik mellan Linköping och Horn med kapten Hjalmar Cedercrona som befälhavare. Resan genomfördes på 10 timmar. Brokind var det första riktiga passagerarfartyget på Kinda kanal eftersom de tidigare passagerarförande fartygen även var lastfartyg.  
   
Enligt en uppgift skulle greve Melker Falkenberg på Brokind han ha varit ägare 1881-85. Troligtvis var det Falkenberg som var fartygets förste ägare eftersom fartyget döptes till just BROKIND.  
Enligt uppgift så var G. Heijl ägare av fartyget åren 1885-87, därefter var det Nordström i Hycklinge 1887-89?.  
  År 1891 skulle Ångbåtsaktiebolaget Kinda ha inköpt BROKIND.  
     
  I en reseskildring från 1888 med BROKIND på Kinda kanal skrev Erik G:son Hjort under synonymen Cervus att fartyget var ”särdeles beqvämt inredt” och försett med resturation.  
     
  År 1888 började Gustaf Wilhelm Sandström som styrman. han var kvar i den tjänsten till och med säsongen 1902.  
  År 1894 efter halva säsongen så lämnade kapten Cedercrona över befälhavarrollen på BROKIND till kapten G. O:son  Banck.  
     
  BROKIND uppehöll passagerartrafiken på Kinda kanal i 17 år till år 1895 då Ångfartygsaktiebolaget Linköping-Horn bildades och blev ägare av fartyget. Från år 1896 gjorde hon samseglande turer med ångaren NYA KINDA. Det ena fartyget startade från Horn och det andra från Linköping och så gick de om vartannat.  
     
  År 1900 blev kapten Otto Sjöberg befälhavare.  
En dikt till Brokind År 1903 var sista säsongen som BROKIND gick i trafik. År 1904 låg hon helt still. BROKIND seglade således på kanalen i 25 år innan hon lämnade den helt.  
     
  Anledningen till försäljningen av BROKIND var att det mindre fartyget ÅSUNDEN gick i trafik på Åsunden vilket gjorde att endast ett fartyg av BROKIND och NYA KINDA behövdes på turen mellan Linköping och Horn.  
     

TURISTEN ex. BROKIND vid Vindö 1905.

Fartyget såldes 1904 till grosshandlare F. W. Forsberg i Vindö. Enligt en kassabok från Brokind i min ägo så såldes fartyget i maj 1904 för 8.000 kronor.  
   
Fartyget gick från 1905 under det av Forsberg bildade Ångfartygs AB Vindö med namnet TURIST.  
   
År 1908 eller i början av 1909 såldes fartyget till Ångfartygs AB Sydvästra skärgården i Åbo där namnet förfinskades till TORISTI.  
     
  År 1915 förstördes ångaren av en brand och degraderades till pråm.  
     
Till Fartygslistan Ännu 1937 fanns namnet TURISTI kvar då pråmen döptes om till KALLA.  

Till menysidan

Enligt en uppgift fanns hon kvar till åtminstone november 1959, en annan uppgift säger att hon skrotades 1954.