uppdaterad 071222

 

Bogser- och lastångfartyget BOY (6057)

Med okänt ursprung kom BOY till Linköping

Mail till mig

 

       
       
Till menysidan

Fartygsfakta

   
  Namn: BOY  
Till Fartygslistan Byggår: okänt  
  Skrotad: 1927  
  Skrov: trä  
  Längd: 23,96 m  
  Bredd: 4,12 m  
  Djup i rum: 1,71 m  
       
       
       
 

BOY i hamnbassängen vid Bergs slussar, Göta Kanal.

 
 

med den överbyggnad som byggdes  1907.

 
     
  BOY har ett okänt ursprung. Det finns inga uppgifter om vart hon kommer ifrån eller när hon byggts.  
     

Vid Berg

Skribenten Jon Villskog skrev i ÖC 1961.09.16 om den lilla Kinda kanalångaren GENERAL BOY. Han påstod då att Motala Mekaniska Verkstad byggde om en hjulångare som gått på Dalslands kanal, till ett propellerdrivet fartyg som blev GENERAL BOY, denna uppgift är med största sannolikhet inte sann beroende på att GENERAL BOY byggdes i delar. Däremot är det inte uteslutet att det kan vara BOY det handlar om.  
     
I Linköpings hamnstyrelses dagböcker för år 1887 står den 27 april ”Ång. BOY ombygd på slipern” samt att skeppare G.A. Pettersson var befälhavare under året. Det är den första källan vi har om BOY.  
BOY drar pråmar vid Lindroth och Johanssons brädgård vid Tannefors.

 

     
Fartygets överbyggnad bestod endast av en styrhytt akterut. Skepparen Alf Löf berättade i en ÖC-artikel på 1960-talet om BOY: När båten passerade Linköping skrek ungarna glåpord efter den. Den hade styrhytt akteröver så ungarna skrek:      -Titta skithuset kommer! Se bild här hur BOY såg ut med det tidigare utseendet  
   
På hösten 1888 blev G.A. Andersson befälhavare och det var han ett bra tag till i september 1897 då skepparen E. Pettersson tog över. BOY drog bland annat pråmarna BOY N:o 1 och BOY N:o 2.  
   
  Från år 1898 var skepparen Oskar Lindberg befälhavare.  
     
Letar man uppgifter i Sjöfartsregistret om bogserångfartyget BOY med reg.nr. 6057 är den första uppgiften som finns om fartyget ett mätbrev från 1908 där det står att hon ombyggdes i Söderköping år 1907. Enligt mätbrevet var fartyget fullständigt ombyggt från kölen med undantag för spantresningen. Det var vid detta tillfälle som den större överbyggnaden tilkom.  
SÖDERKÖPING, KINDA och BOY i dockan vid Söderköping på 1910-talet

 

 

     
Det var troligtvis Linköpings Transport & Trävarubolag, bildat sistnämnda år, som utförde ombyggnaden. De var ägare av fartyget åren 1908 till 1914. Det sista året var Alf Löf gast på BOY.  
   
År 1915 gick nämnda bolag upp i Linköpings Förenade Rederi AB som tog över fartyget. Fartyget drog då  bland annat bolagets pråmar KINDA 4 o. KINDA 6. Skepparen Oskar Lindberg som varit befälhavare på fartyget i 17 år gjorde sitt sista säsong detta år  
     
  Befälhavare för Linköpings Förenade Rederier  blev 1916 Rickard Andersson från Horn. I augusti tog skeppare A.G. Cederberg över. År 1917 var Axel Johansson befälhavare och 1918 var det Gustaf Julius Carlsson. År 1919 var skepparen Oskar Hagert befälhavare och Alf Löf var rorgängare för året. Skeppare Hagert var kvar 1920 men år 1921 är okänt då fartyget inte angjorde Linköpings hamn.  
     
 

Efter olika uppdrag på andra fartyg kom Alf Löf tillbaka till BOY igen 1922 som kapten för ett år. Löf berättade i en tidningsartikel att BOY var en så kallad bakladdare som gjorde fem knop med två pråmar efter. -"Vi brukade täppa till säkerhetsventilen så att det blev högtryck i ångpannan".

 
     
  År 1923 var Gerhard Svensson befälhavare och det året ändrades besättningsrummet och däcksluckan enligt certifikat samma år. År 1924 var Alf Löf återigen tillbaka och efterföljdes samma år av skepparen Axel Gustafsson från Björkfors.  
     
  Den 13 april 1926 såldes BOY med registreringstonnaget 19.96 ton till skeppare Gustaf Adolf Karlsson, Västersrum i Kättilstad. Den 8 maj blev han utsedd till huvudredare av de övriga sex delägarna, alla med var sin sjundedel:  
  Johan Erik Andersson, Pråmkarl.  
  David Gustaf Gabriel Johansson, Pråmskeppare.  
  Oskar Karlsson, Pråmkarl.  
  Anders Gustaf Andersson, Maskinist.  
  Anton Karlsson, Pråmskeppare.  
  Gustaf Adolf Göransson, Rorgängare.  
  Befälhavare var Gustaf Karlsson själv.  
     
  Samma år blev fartyget bortsynt av fartygsinspektionen. Fartyget kunde ej ombyggas "enär spanten av järn blivit av rost nästan sönderfrätta".  
     
  Ägarna försålde då BOY till delägaren pråmskeppare Gustaf Göransson, Björngatan 3, Linköping.  
     
  Fartyget lades upp den 3/11 1926. ”Han borttog under vintern 1926-27 ångmaskin, ångpanna, ångvinsch, all armatur, järn och metaller som försåldes, fartygets överbyggnad bortfördes. Vintern 1927-28 uppbröts fartygets däck, skrovet upphöggs och allt trä som kunde användas tillvaratogs och bortfördes att användas till vedbränsle”. Detta skrev fjärdingsmannen, tidigare sjömannen, Otto Fritiof i Kättilstad den 3 augusti 1928 som svar på Kommerskollegiums förfrågan om upphuggningens riktighet.  
     
  Enligt en överensstämmande uppgift blev vedbränslet värme i Rystadtrakten.  
     
  I Linköpings hamndagböcker står att BOY var nedskrotad den 31/12 1927.  
Till Fartygslistan    

Till menysidan

Ångmaskinen och ångpannan flyttade de sju tidigare delägarna över till det mindre bogserfartyget BORE de även ägde.