uppdaterad 071221

 

Bogserångfartyget BORE

ett bildgalleri

Mail till mig

 

Till BORE    
 

Till Fartygslistan

                                                                           
  BORE i Norrköping i början av 1900-talet.                 BORE vid Hjulsbrovarvet 1935  
 

 

 
Till menysidan

 

 

 

 
 

 i Tannefors sluss som fick fungera som torrdocka vid reparation och ommålning till svart skrov.

 
     
  1940-tal  
                                                              
  I Hovetorps                       Hamra sluss                    I kanalen mellan  
       slussbassäng                                                            Hovetorp och Hamra  
     
   
  Vid Västervik 1946, då hade sidorna vid hytten byggts in med vit plåt.  
     
     
  Vid Hjulsbrovarvet i slutet av 1940-talet  
     
   
Till BORE Vid smedjans brygga vid Hjulsbrovarvet någon gång mellan 1948 och 1951  
Till Fartygslistan    

Till menysidan