uppdaterad 070901

 

Bogserångfartyget BORE

Bogserbåt med okänt ursprung och öde

Mail till mig

 

Till menysidan Fartygsfakta    
  Namn: BORE  
Till Fartygslistan Skrov: stålskrov  
       
 

BORE var ett bogserångfartyg byggt med stålskrov. Enligt en uppgift skulle fartyget ha levererats till kapten G. Andersson i Verkebäck. (osäker på den uppgiftens ursprung)

 
     
 

Hon nämns i Linköping första gången 1919. Anskaffare av fartyget var troligtvis direktör Axel Pettersson, Linköping för Kindaortens rederi. Skeppare Axel Johansson blev befälhavare och pråmarna som drogs var de nybyggda BORE N:o 10 och BORE N:o 9. Efter 1921 års säsong nämns inte BORE mer i Linköpings hamndagböcker.

  

 
  Ägare skulle vara Oskar Österberg enligt Sigurd Anderssons fartygslista i boken Kinda Kanals historia 1966.  
     
  När ångfartyget BOY skrotades 1927 skrev huvudredaren Gustaf Adolf Karlsson i Kättilstad till Kommerskollegium och omtalade att BOY:s panna och ångmaskin flyttades över till det mindre fartyget BORE, vilket de också var ägare av. Men om det är samma fartyg är oklart.