uppdaterad 080303

 

BILDER

~ Hjulsbrovarvet - Kinda kanal ~

Mail till mig

 

Till menysidan

 

 
  Att få förevisa denna stora bildskatt som visar vårt kulturarv och en del av det arbetsliv och vardag om försvunnit är främsta målet med att lägga ut bilderna på hjulsbrovarvet.se.  
     
  Gällande de bilder som publiceras på hemsidan hjulsbrovarvet.se så önskar jag att du som besökare respekterar bildernas härkomst och inte vidareproducerar bilderna för egen vinnings skull.  
     
  Bilderna kommer till stor del från Hjulsbrovarvets eget arkiv, familjen Johanssons samling. I de fall de kommer från någon annan så anges detta under bilden.  
     
  Om du vill använda bilderna i något sammanhang så önskar jag att du först frågar om lov. Bilder måste sedan kompletteras med informationen att de är lånade ur Hjulsbrovarvets arkiv eller av Joakim Johansson, Linköping.  
     
  Detta är enbart för att slippa en felaktig spridning av bilderna.

Med vänlig hälsning

Joakim Johansson