uppdaterad 080322

 

Bogserångfartyget ATLAS

en besökare från Norrköping

Mail till mig

 

Till menysidan

Fartygsfakta

   
  Namn: ATLAS  
Till Fartygslistan Skrov: stålskrov  
     
  Bogserångfartyget ATLAS var byggd med stålskrov kom till Linköping första gången den 7 maj 1928 med skeppare Karl Alfred Rogsberg som befälhavare.  
     
  Samma år var skepparna A. G. Cederberg och Gustaf Oskar Johansson befälhavare.  
     
 

ATLAS gick endast en kort tid och försvann 1929. Ägare var Axel Hjalmar Österberg i Norrköping.