uppdaterad 080803

 

Pråmfartyget ÅSUNDEN (6123)

"sjön Åsundens fånge"

Mail till mig

 

Till menysidan

Fartygsfakta

   
  Namn: ÅSUNDEN  
Till Fartygslistan Byggår: 1916 i Björkfors  
  Skrov: trä på järnspant  
  Längd: 27,58 m     
  Bredd: 5,05 m        
  Djup i rum: 1,52 m  
  Djupgående: 1,55 m  
  Bruttodräktighet: 56.82 ton  
  Nettodräktighet: 51.68 ton  
  Lastförmåga: 110 ton  
 

"Dräktighet under mätningsdäck": 56,26 ton

 
     
  Pråmen byggdes av trä på järnspant och var ett kompositbygge med sågspån emellan bordläggningarna. Hon byggdes 1916 i Björkfors. Fartyget registrerades som ÅSUNDEN 6123 med signalbokstäverna KBSN  
     
  August Gustaf Hydén var ägaren av fartyget och Linköping var skriven som hemort.  
     
  Det här är berättelsen om hur osämja mellan beställare och byggare kan leda till oväntade resultat. Som synes på måtten var hon ju alldeles för stor för att komma från Kindabygdens sjösystem genom Brokinds sluss och vidare i Kinda kanal. De stora dimensionerna ska ha berott på att ägaren och byggaren blev osams. Därför såg byggaren till att med flit bygga pråmen för stor för slussarna. Huruvida ägaren upptäckte detta vid uppmätning eller om man förstod det först när man kom till brokind är oklart. Men eftersom pråmen registrerades så måste uppmätningen av fartyget ha visat denna omöjlighet direkt. Man kan tänka att namnet på pråmen, ÅSUNDEN, kom av att hon blev låst till sjön med samma namn. Hon kom att kallas för "Åsundens fånge".  
     
  Pråmen användes enbart för transporter i Åsundens närliggande sjösystem.  
     
 

Efter upphörd fraktfart i mitten av seklet blev hon liggandes förankrad utanför cemenrgjuteriet i Hycklinge. Hon vattenfylldes med åren och låg på botten med styrhytten kvar.

 
     
  Vad hände sedan med ÅSUNDEN, läs mer under vrak