uppdaterad 080803

 

ångfartyget Åsunden

sannolikt ett lastfartyg

Mail till mig

 

     
Till Menysidan År 1873 nämns ångaren ÅSUNDEN med skeppare Ljunggren första gången i Linköping. Det var sannolikt ett lastfartyg eftersom det inte nämns att hon drog några pråmar.  
     
Till Fartygslistan Samma år var D. Petersson, Fredriksson och M. Andersson skeppare.  
     
  År 1875 skeppare P.E. Forssell.  
     
  I juni samma år står i Linköpings hamndagböcker: "ång. ÅSUNDEN. Begagnade kran till ersättning av propeller. 5 riksdaler".  
     
 

År 1876-77 skeppare J. J. Janson.

 
     
  År 1878-79 O. E. Ekberg.  
     
 

År 1880 skepparna O. Johansson och O. Andersson.

 
     
 

Därefter nämns hon inte mer i Linköping.