uppdaterad 071222

Bogser- och Passagerarfartyget TASSE (8284)

Mail till mig

Till fartyg

Till menysidan

 

 

Ett fartyg på Kinda kanal som många äldre minns för sitt vackra utseende är TASSE.

Bogserare på vardagarna och passagerarfartyg på helgerna.

Fartygets historia skrymmer många namn.

 
 

Fartygsfakta

   
  Namn: LYCKEBY, EDDA, ÖSTERSJÖVARVET I,         ESSINGE ÅNGTVÄTT I, NYBROBADEN, TASSE, BRÅVIKEN, "NEPTUN"  
  Byggår: 1890 på Ljunggrens Mekaniska, Kristianstad  
  Skrov: Stål  
  Längd:  15,45 m  
  Bredd:

3,70 m

 
  Maskin: Fartygets compoundångmaskin utvecklade 50 hkr.  
  Reg. nr.: 8284  
  Finns idag: i Västerås  
Fler bilder på TASSE TASSE bogserar segelbåtar från Nykvarn mot Roxen 1935, Foto Fromholtz  
     
 

År 1890 byggdes som fartyg nr 903, ett litet vitmålat passagerarfartyg, på Ljunggrens Mekaniska i Kristianstad till namnet LYCKEBY. I en katalog för just denna båtmodell från Ljunggrens Mekaniska stod att ångmaskinens compound-högtryck var på 30 hkr. Fartyget kunde ta 90 passagerare, farten var 8 knop, kolåtgången 50 kg/tim och priset 14.960 kr.

 
     
  LYCKEBY användes som bogserbåt vid varvet innan hon samma år levererades till C. J. Börgessons ångslupsbolag i Karlskrona. (Landskrona??)  
     
  I Karlskrona blev hon senare omdöpt till EDDA.  
     
  År 1917 kom fartyget till Norrköping och blev omdöpt till det längre namnet ÖSTERSJÖVARVET I. Ägare var AB Östersjövarfvet som bedrev passagerartrafik från Norrköping till Lindö med mellanliggande platser, men använde henne även som bogserare.  
     
  År 1919 gick emellertid varvet i konkurs och fartyget såldes till Essinge Ångtvätt Stockholm som omdöpte henne till ESSINGE ÅNGTVÄTT I.  
     
  År 1931 såldes hon igen och då till David Johansson, Linköping. Den 31 augusti 1932 nämns hon första gången i Linköping under namnet NYBROBADEN. Hon gick då i passagerartrafik. Befälhavare var F. W. Redelius. 1933 var Axel Ekroth befälhavare.  
     
  1934 fick hon namnet TASSE och Hjalmar Karlsson tog över som befälhavare.  
     
  Eftersom fartyget hade en stark ångmaskin använde ägaren Johansson henne som pråmdragare, bland annat drogs timmer och ved till Stockholm. Hon drog pråmarna KINDA 1 och KINDA 2. Från 1940 när KINDA 1 upphöggs så drogs KINDA 2 och OLLE.  
     
  På helgerna gjordes passagerarturer på sjön Roxen, ett uppskattat nöje av många. Turen tog omkring fyra timmar och kostade för vuxen 1 krona och barn 50 öre.  
     
  Två gånger låg fartyget på land vid Hjulsbrovarvet, vintern 1935-36 och vintern 1936-37.  
     
  Befälhavare var Carl Sigurd Andersson 1939, Gustaf Karlsson 1940-47 och David Johansson 1947.  
     
  Enligt Sveriges sjöfartslistor var följande personer ägare av TASSE. År 1939 Tore Gottfrid Gustafsson. Åren 1941-48 Nils David Gabriel Johansson.  
     
  På pråmen OLLE som TASSE drog var pråmskeppare Evald Öberg och hans son Kurt Öberg med. Kurt mindes bland annat att de körde makadam till kraftstationsbygget i Horn. De hade även hunden Klary som blev sjösjuk när hon åkte med.  
     
  Den 12 september 1948 köptes fartyget av skepparen Elof Valentin Ahlström och järnarbetaren Erik Axel Gehlin i Norrköping. Samma månad omnämns TASSE för sista gången i Linköpings hamndagböcker, då det står att Elof Ahlström gick med fartyget från Linköping ut mot Roxen med pråmen OLLE.  
     
  Året därpå var Gehlin ensam ägare. Han döpte om fartyget till BRÅVIKEN och annonserade 1950 om att hon gick turer till Granudden på Grymön. 1951 års turer är oklart men 1952 annonserades återigen turer till Grymöns bryggor.  
     
  Fartyget var i dåligt skick och såldes 1954 till Vidfamnes Norrköpingskontor AB för nedskrotning.  
     
  Detta skedde dock inte utan hon ombyggdes av R G Annander 1955 till dyk- och bogserbåt. BRÅVIKEN motoriserades med en Albin G-61 diesel om 120 hkr. Hon ommättes till dräktighet i registerton, brutto 32 och netto 20.  
     
  Kom på 1960-talet till Ängholmen på Tjörn som arbetsbåt och isbrytare åt N-P Lund Byggfirma vid bygget av fiskmjölsfabriken där.  
     
  Lund sålde till Ove Kristensson, Ringö Marin. Båten var dock för motorsvag till att dra mudderverk och 2 pråmar. Den såldes då för 12.000 kr till Lasse Lundell i Göteborg  
     
  "Omdöptes", dock inte officiellt, till NEPTUN. Fartyget användes som dyk, transport och nöjesbåt samt utrustades med radar.  
     
  Den 20 sept. 1971 såldes NEPTUN till Bosse Johannesson på Asperö, för 17000 kr, som arbetsbåt för bryggbyggen.  
     
  Nästa ägare blev grävmaskinisten "Janne".  
     
  Efter grundstötning sjönk båten vid Hjuvik. Hon bärgades och dockades på Gothenius varv. Skrovet reparerades, men "Janne" orkade inte lösa ut båten utan den såldes till Olle Larsson som satte in en Penta motor tillverkad 1975 och renoverade inredningen.  
Till fartyg    
Till menysidan Fartyget såldes senare och återfick namnet BRÅVIKEN. Fartyget finns kvar än idag och återfinns numera vid Lögarängshamnen i Västerås. Se bild här