uppdaterad 070711

 

Hjulsbrovarvet vintern 1935-36

Mail till mig

 

Till menysidan

Till Hjulsbrovarvet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varvet var bara några år gammalt när linköpingsfotografen Folke Fromholtz förevigade varvet med ett fotografi. Detta är den bästa och den enda översiktsbilden som finns på varvet.

 

Orientering: Fortsätter man till vänster på kanalen kommer man till Hjulsbro. Bakom fotografen finns idag Landeryds golfbana. Fortsätter man till höger ovanför varvet på bilden kommer man till Landeryds kyrka.

 

Från vänster ligger lastfartyget IRIS(7181), pråmarna AGE 1 (6109), AGE 2 (6110), och PER. Intill varandra i mitten av bilden ligger bogserbåtarna BORE och BALDER (6734) varav den förstnämnda ligger ytterst. På land ligger TASSE (8284) närmast kanalen och REX (7161) bakom. Till höger i kanalen ligger pråmen AGE 4 (7021) med pråmen BORE 10 (eller OLLE) innanför. intressant att notera är att TASSEs styrhytt är bortmonterad och står framför masten ombord på pråmen AGE 2, TASSEs vita skorsten står på land och syns mellan TASSE och AGE 4. På originalbilden ser man även att två hönor spatserar mellan skorstenen och TASSEs för.