Uppdaterad 070613

 

 

Passagerarfartyget KINDA (2189)

Lastångfartyget BJÖRKFORS N:o 1 

 

Mail till mig

 

 

Till fartyg

 

Till menysidan

 

Det fartyg som många generationer linköpingsbor förknippat med Kinda kanal är gamla kära trotjänaren KINDA. Ett passagerarfartyg som trafikerade kanalen i otroliga 85 år, rekord för Kinda kanal. Men fartyget hade ett annat namn och en annan syssla från början...

 

 

 

Fartygsfakta  
Namn: 1872 BJÖRKFORS N:o 1, 1888 KINDA, 1960 LINDA
Byggår: 1871-72 i Söderköping
Skrotad: 1977 i Norrköping
Skrov: Ek och furu på kravel på järnspant
Längd: 24,32 m, (8 nyläster)
Bredd: 4,64 m
Djupg.: 5 fot
Bruttodräktighet: 78 ton
Lastförmåga:

100 dödviktston.

Maskin: Den första ångmaskinen skulle endast ha utvecklat 8 hkr. År 1914 inmonterades en ny ångmaskin från Motala Verkstad. I boken ”Sveriges Rederier” från 1938 står att maskinstyrkan var 70 hkr. År 1951 inmonterades en råoljemotor.
Registreringsnummer 2189 och signalbokstäverna JFBL. Signalbokstäverna byttes ut omkring 1930 till SFDK (S som i Sverige).

Kinda nedanför Slattefors sluss 1930-tal.

J. Johanssons samling

 

Hydéns lastfartyg med Björkfors som hemmahamn

Fartyget byggdes i Söderköping som lastfartyg och döptes år 1872 till BJÖRKFORS N:o 1.

Därmed är det troligt att beställaren var Björkfors Sågverks aktiebolag eftersom fartyget användes för transporter för detta bolag. Fartygets troligtvis förste redare var grosshandlare Mauritz Hydén, Linköping. Möjligtvis för Björkfors AB.

 

I slussboken för Hackefors sluss står år 1885 den 1 maj "lastat å Ång. "N:o 1 Björkfors" på resa fr Björkfors till Norrköping. 1 Byrå, 1 Säng med sängkläder, 1 Sittsoffa, 1 Skrifpulpet, 3 Bord, 2 Stolar, 1 Komod, 3 Säckar med div. innehåll= 15 kg"

 

Fartyget som mest fraktade ved och virke fick våren 1888 det nya namnet KINDA. Ägandeskapet övertogs 1891(?) av Ångbåtsaktiebolaget Kinda. (Möjligtvis skedde ägarbytet tidigare eftersom fartyget bytte namn redan 1888).

Fartyget bytte ägare igen 1904 till Kinda Transportaktiebolag som med båda ångfartygen KINDA och NYA KINDA bedrev frakt och passagerarturer på Kinda kanal.

Efter att NYA KINDA gjort sin sista säsong 1912 var KINDA det enda passagerarfartyget att gå turer mellan Linköping och Horn i och med 1913 års säsong. Från 1915 och i ca 24 år ägdes fartyget av, samma år nybildade, Linköpings Förenade Rederier.  Fartyget hade en rundad förstäv, men när hon blev förbyggd vintern 1921-22 fick hon den karaktäristiska isförstärkta raka förstäven.

Kapten Carl Löfgren förhyrde fartyget från 1936 till 1938, då rederiet var tvunget att sälja henne då de var i likvidation. Det var nära att detta kom att bli det sista året för KINDA på Kinda kanal. Men tre nya ägare satte stopp för detta och räddade KINDA. Det var Gottfrid Gustafsson, Linköping tillsammans med skepparen Alf Löf och redaren Georg Johansson, Dockulla i Hjulsbro.

Fartyget bytte ägare 1945 då befälhavaren kapten Carl Sigurd Andersson, Horn köpte henne. Han tillfrågade även maskinisten Joseph Samuelsson om han ville bli delägare men han avböjde. Joseph som var på KINDA hösten 1943-45 och 48-49 berättade i en intervju att KINDA hade kapacitet att ta 190 passagerare, men att de ibland gjorde turer med över 200 passagerare ombord. Förutom passagerare fraktades lanthandelsvaror, vedtravar, djur och annat i lastrummet och på fördäck.

 

Turistfartyg med fin titel

När Drottningbron i Linköping byggdes 1947-48 var man tvungen att kapa skorstenen på KINDA för att komma under, den avkapade biten plockades av när man passerade under bron och sattes på plats direkt efter.

Under senare delen av 1940-talet och hela 50-talet kan man säga att KINDA enbart gick som turistfartyg, under första delen av denna period fram till 1951 var hon Sveriges äldsta träångfartyg. Den fina titeln försvann när fartyget istället fick en råoljemotor inmonterad 1951.

KINDA kom att bli den mest välkända profilen på Kinda kanal innan hon gjorde sin sista tur den 30 augusti 1957.

Anledningen var att Tullbron i Linköping skulle byggas och som första bro stänga kanalen helt och hållet från trafik med högre höjd än 3,09 m. KINDA som seglat på kanalen utan något uppehåll i 85 år från 1872 kunde nu endast komma till Linköpings hamn.

 

Försäljning till Norrköping och namnbyte

Kapten Sigurd Andersson som då bodde i Söderköping och nästan var uppväxt på KINDA var tvungen att sälja henne. Han sålde KINDA 1958 till Martin Alexandersson, Norrköping för 22.000 kr.

Under sommaren 1959 gick KINDA för sista året i trafik och gjorde kryssningar med passagerare på Bråviken.

Alexandersson sålde fartyget till Ingvar Tillmar, Norrköping för 100 kr. Tillmar som byggde om henne till en husbåt och ändrade namnet till LINDA hade båten liggandes vid en brygga utanför Alholmens varv i Norrköping, och senare vid Grymön vid infarten till Norrköping.

När ägaren dog tillföll LINDA Norrköpings kommun. Hon låg då vid Händelsöbron. Ekskrovet som var 105 år gammalt och i mycket dåligt skick brändes i mars 1977 för att hon ansågs vara en trafikfara där hon låg.

 

Det finns två modeller av fartyget. En i Östgöta Correspondentens ägo och en ägd av Sievert Hast, Horn (vars föräldrar Birger och Siv Hast arbetat på KINDA)

 

Befälhavare 

Första befälhavaren på BJÖRKFORS N:o 1 var kapten L. Svensson åren 1872-75 och från säsongen år 1876 var kapten Oskar Hulting befälhavare. Ett tag under år 1879 hoppade skeppare J. Arvidsson in som skeppare men Hulting var tillbaks sedan igen. Kapten Hulting gjorde sin sista säsong 1895. Året efter blev kapten A. Gustafsson befälhavare, år 1901 kapten Albin Julius Tell och 1903 kapten Gustaf Wilhelm Sandström. I och med ägarbytet 1904 började kapten Carl Löfgren som befälhavare. På hösten 1918 hoppade kapten Björklund in som befälhavare, men nästa år var Löfgren tillbaka. När Löfgren slutade 1938 hade han varit på fartyget i 34 år. Ny befälhavare 1939 blev förre styrmannen kapten Carl Sigurd Andersson.

 

Styrmän                            

Från obekant år till 1912 hette rorgängaren Karl Andersson (släkt till näste styrman C. S. Andersson)

Från obekant år till 1938 Carl Sigurd Andersson, Horn.

Åren 1939-45 Alf Löf.

Från 1945 till obekant år Georg Alexandersson.

Obekant år Reine Karlsson, svåger till C.S. Andersson hoppade in för G. Alexandersson.

 

Maskinist                            

Per Andersson, Linköping

Josef Franzén 1943.

Joseph Samuelsson 1945, 48-49.

Uno Eldh (när J. Samuelsson var inkallad)

 

Eldare                            

Einar Gustafsson, Linköping.

Joseph Samuelsson hösten 1943. År 1944 fick han tillstånd att bli hjälpstyrman.

Stig Lindell (svåger till J. Samuelsson)

Sven Andersson, Horn. Hans far V. Andersson var på däck.

 

Däcksmän                            

Verner Andersson, Horn.

Helge Eriksson, Horn.

Anders Eriksson, Horn.

Karl Karlsson, Hycklinge.

Birger Hast, Horn.

m.fl.

 

 

 

Till fartyg

 

Till menysidan

Resturationpersonal                            

Fru Norrman, kocka från okänt år till 1943.

Fru Hildur Bergfält, kocka efter 1943.

Siv Hast (f. Olsson), servitris på 40-talet. Dotter till hamnfogden i Horn.

Anna-Lisa Johansson, servitris 1939. Syster till ägaren G. Johansson.