uppdaterad 070712

 

AGE - pråmarna

en serie på sju pråmar skräddarsydda för Kinda kanal

Mail till mig

 

Till menysidan

 

 
Till Fartygslistan

Åren 1918-1919 byggdes sju stycken pråmar vid Linköpings Varv. Det var Erik Andersson och Gottfrid Gustafsson i Linköping som stod som byggare. Den första pråmen angjorde Linköpings hamn den 12 maj 1918, den antecknades då som pråm A.G. n:o 1. Namnet ändrades redan till nästa gång den nämndes till AGE n:o 1.

 

 
 

Namnet AGE har senare påståtts vara en förkortning för rederiintressenterna Andersson, Gustafsson och Eriksson, men det är oklart om det är rätt. För det var som sagt Andersson och Gustafsson som var byggare. Någon Eriksson har inte påträffats men det kan däremot inte heller helt avfärdas.

 

 
 

AGE- pråmarna var de sista stora fartygen som byggdes i Linköping. De var en serie på sju pråmar byggda 1918-19 skräddarsydda för Kinda kanaltrafik. De var byggda med träskrov och med köl, därför kom flera av dem att byggas om till motorfartyg. De flesta av nybyggena byggdes för AB G. Gustafsson.

De sju pråmarna fick i tur och ordning följande namn: AGE 1, AGE 2, AGE 3 som snabbt bytte namn till NIX, därför byggdes ytterligare en AGE 3, nästa pråm fick direkt namnet LUX, sedan AGE 4 och sist AGE 5.

 

De blev ganska långlivade dessa fartyg. Det sista av fartygen som höggs upp var ARGUS (AGE 2) år 2002. Om man inte räknar HÄGERN (AGE 3) som hamnade på Maldiverna efter 1979 för där vet vi inte om hon är upphuggen eller finns kvar, sannolikt förstnämnda.

 
 
  6109 AGE N:o 1  
       
  6110 AGE N:o 2 - ARGUS  
       
  6111 AGE N:o 3 - NIX - LODDBY II  
       
  6889 AGE N:o 3 - HÄGERN - FLEMMING - HÄGERN  
       
  6482 LUX - JÄRPEN  
       
  7021 AGE N:o 4  
Till Fartygslistan      
  7022 AGE N:o 5 - RENGEN  

Till menysidan