uppdaterad 070804

 

Pråmen AGE 4 (7021)

Mail till mig

 

Till menysidan

Pråmen som fortfarande ligger vid Kinda kanal

 

 
Till Fartygslistan Fartygsfakta    
  Namn: AGE n:o 4 av Björkfors

 

 
Till AGE-pråmarna Byggd: 1919 på Linköpings varv  
  Skrov: furu på järnspant  
  Längd: 24,06 m  
BILDER PÅ AGE 4 Bredd: 4,69 m  
  Djup i rum: 1,92 m  
  Djupgående: 1,50 m  
  Bruttotonnage: 67.30 ton  
  Nettotonnage: 59.81 ton  
  Latsförmåga: 110 ton (100)  
                                                                      AGE 4 bogseras vid Hamra sluss av IRIS  
  Registrerad 1919. Reg. nr. 7021 och signalbokstäverna KFHQ.  
     
  Pråmen AGE 4 byggdes på Linköpings varf år 1919. Byggd av K.E. Gustavson.  
  AGE 4 förblev till skillnad från de övriga AGE-pråmarna odäckad och utan mast. Reling  fanns endast i för och akter.  
 

"Dräktighet under mätningsdäck": 61.80 ton

 
     
  År 1923 var Carl Aron Brage pråmskeppare.  
     
  Den 21 sept. 1928 köptes pråmen av tre personer från Björkfors för 5.000 kr.  
  Det var: Gustaf Werner Andersson, skeppare som blev huvudredare.  
    Martin Hjalmar Johansson, pråmkarl.  
    Josef Konrad Bergström, besättningsman. Josef var en kort och liten man, så när pråmen var lastad fick han stå på en pall i styrhytten för att se kanalen.  
  De drog pråmen med bogseraren FRAM  
     
  År 1933 sålde G. W. Andersson sin del.  
 

År 1940 sålde Martin Johansson sin del till skepparen Yngve Johansson, Kisa.

 
  Yngve Johansson bogserade pråmen med sitt fartyg M/F IRIS och senare med Å/F FRAM.  
     
  AGE 4 låg vid Hjulsbrovarvet vintern 1935 -36 och en vinter någon gång på 40-talet, enligt foton. Vintern 1932-33 låg pråmen på land vid varvet.  
     
  I Linköpings hamndagböcker över vart fartyg har gått och med vad år för år, står den 7 oktober 1947 att Yngve Johansson med sitt fartyg FRAM bogserade pråmen AGE 4 till Åsunden. Det var den sista frakten med pråmen.  
     
  Pråmen kom efter kanalens fraktfartsupphörande år 1947, att ligga i Rimforsa mellan landsvägsbron och bryggan, åt sin förgängelse. Där låg hon i 6 år, de sista åren sjunken.  
     
  Varför Georg Johansson i Hjulsbro fick idén att bogsera pråmen till Hjulsbro är okänt. Men han kanske tyckte att lika gärna som pråmen låg i Rimforsa och murknade bort kunde hon användas som utfyllnad i åkanten i Hjulsbro. Den 23 maj 1953 gick M/F AGE 1 från Linköping till Rimforsa och hämtade AGE 4 som pumpats läns. Den 24 maj gick man mot Hjulsbro. Det, var den sista pråmbogseringen på Kinda kanal. Så kom AGE 4 att ligga där hon idag ligger, i åkanten nedanför Dockulla.  
     
 

Till AGE-pråmarna

Till Fartygslistan

År 1960 den 22 okt. skriver Yngve Johansson till Kommerskollegium i Stockholm att AGE 4 legat vattenfylld i många år och kommer aldrig till användning mera. År 1962 sökte Kungl. Sjöfartsstyrelsen Fartygsregistret uppgift igen om vad som hänt Yngve Johanssons pråm AGE 4. Oklart om han svarade.

 

 
  Läs mer om AGE 4 på Vraksidan  

Till menysidan

Se vad som är kvar av pråmen idag på sidan med bilder från Hjulsbrovarvet.