uppdaterad 070711

 

Pråmen AGE 2 (6110)

Fartyget som levde ända in på 2000-talet

Mail till mig

 

       
Till menysidan

Fartygsfakta

   
Till Fartygslistan Namn: AGE n:o 2 av Linköping, ARGUS  
Till AGE-pråmarna Byggår: 1918 på Linköpings varv  
  Skrov: Furu på kravell på järnspant  
  Längd: 24,05 m  
Resor med BORE och pråmsläpet Bredd: 4,70 m  
  Djup i rum: 1,98 m    
  Djupgående: 1,50 m  
  Nettodräktighet: 65.22 ton  
  Bruttodräktighet: 72.62 ton  
  "Dräktighet under mätningsdäck": 65.74 ton  
  Lastförmåga: 120 d.w.-ton. Last 110 ton.  
       
 

AGE 2 byggdes som pråm 1918 vid Linköpings Varf. Skrovet var furu på järnspant, likaså däcket av furu. Hon hade reling och mast.

Fartyget registrerades 1919 med reg.-nr. 6110, signalbokstäver KBRP.

 
 
  Pråmen försåldes den 15 dec. 1933 av Linköpings Förenade Rederier till byggnadssnickaren Ernst Axel Georg Johansson, Dockulla, Hjulsbro för 3.500 kr.  
     
 

Enligt ett inspektionspapper från den 10 maj 1935 var fartyget torrsatt å Dockulla slip.

"Inspektionen verkställdes den 7 maj 1935 "

" ca 10% av bordläggningen är förnyad, alla spanten rengjorda för rost och målade. Hela fartygskroppen driven och eftersedd, samt tjärad. Fartyget är nu i gott skick"

"Ägare: Axel Johansson   Befälhavare: Axel Karlsson"

 
 
  Pråmen AGE 2 av Hjulsbro ägdes av Johansson i 15 år 1933 -48.  
     
 

År 1948 i maj gick motorfartyget HILDA från Linköping ut mot Roxen med pråmarna AGE 2 och LUX, skeppare var Arne Johansson.

AGE 2 såldes till Gunnar Pilkvist, (bror till köparen av pråmen LUX) Gunnebo, Kållandsö, och Ivan Berggren, Hildingsborg, Kållandsö, för 7.500 kr.

De förbyggde AGE 2 till motorfartyg vid Sjötorp och hon blev M/F ARGUS. Nya signalbokstäverna blev SDAF.

 
 
  Som ARGUS anlöpte hon ibland även Linköpings hamn, första gången var 1951.  
     
  Omkring 1958 förvärvades ARGUS av Erik Olsson, Västervik.  
     
 

ARGUS låg på under 1990-talet vid Söder Mälarstrand, kajplats 19 i Stockholm, som husbåt under renovering. Där passerade hon som AGE 2 många gånger under 1930-40-talen med ved och virkeslaster.

Ägaren Lars Urban Fredriksson hade plastat skrovet, för att det var i så dåligt skick.

 
     
  Jag var själv på besök på ARGUS i slutet av 1990-talet. Det kändes spännande att efter all forskning om farfars båtar, få stå på en av dessa fartyg.  
     

Till AGE-pråmarna

 

Till Fartygslistan

 

Till menysidan

Kronofogden beslutade i juli 2003 att fartyget skulle huggas upp. Fredagen den 25 juli flyttades fartyget till gatu- och fastighetskontorets kaj i Värtahamnen. Senare på fredagen bogserades fartyget till en kajplats som tillhör Stockholms hamn och dit inte några obehöriga kan ta sig in. Enligt artikel i DN 26 juli skulle fartyget lyftas upp på land fredagen den 2 augusti för att skrotas. Båten flöt då knappt.

 

Skrovet höll i alla fall ihop närmare 80 år om än i dåligt skick de sista åren.