uppdaterad 091225

 

 

 

 

Pråmen AGE 1 (6109)

Motorfartyget AGE 1 av Hjulsbro

Pråmen som vid 30 års ålder fick ett fortsatt liv som motorfartyg blev Linköpings sista lastfartyg innan det såldes 1968 och Linköpings hamn blev tom.

 

Mail till mig

 

 

 

 

Till menysidan Fartygsfakta  
  Namn: AGE N:o 1, "ROXEN", AGE 1
Till Fartygslistan Byggd: 1918 på Linköpings varv
  Skrov och däck: furu på järnspant
Till AGE-pråmarna Längd:  23,73 m

BILDER PÅ AGE 1

 

Resor med BORE och pråmsläpet

Bredd:  4,73 m
djup i rum: 2,02 m
djupgående: 1,50 m (enl. inspektionsbevis 1935)
Bruttotonnage: 70.86 ton
Nettotonnage: 65.73 ton
Lastförmåga: 120 d.w.-ton. (Last 110 ton)
   
   
   
   
Registrerad som pråm den 14 maj 1919. Reg. nr. 6109 och signalbokstäver KBRN. Nya signalbokstäver 1948: SDAC.  
 

Rummet under mätningsdäck upptog 183,14 m3 och rummet över mätningsdäck beräknades till 17,41 m3. I rummet över mätningsdäck ingick då följande:

"Ruff akter för besättningsrum": 10,71 m3

"Styrhus och kabelgatt": 3,80 m3

"Tillägg för lastningsluckor": 2,90 m3

besättningsrummet märktes för fem man.

"Dräktighet under mätningsdäck": 64.71 ton

 

 
 

Pråmens första år

Pråmfartyget AGE 1 byggdes vid Linköpings varv år 1918 för AB G. Gustafsson och i hamndagböckerna står den 12 maj 1918: "pråm A.G. Nr 1 nybyggd". Pråmens första befälhavare var Eskil Lilja, Snuthagen Slaka. Pråmens styrhytt var byggd med endast en glugg framåt, hon hade reling men ingen mast.

 

Den 19 maj 1922 trädde AB G. Gustafsson  i likvidation. Pråmen såldes den 17 juli 1923 för 10.000 kr till Linköpings Förenade Rederier AB. Ny befälhavare blev Otto Gillis Gustafsson, Björkfors

 

Den 27 augusti 1929 såldes hon för 5.350 kr till ångbåtsbefälhavaren Birger Gustaf Herbert Sundin, Linköping. Sundin innehade pråmen till 1934. Befälhavare under de åren var Ivar Andersson, Gårdsö.

 

Någon gång före 1934 fick AGE 1 styrhyttsgluggen ombyggd till tre fönster framåt, hon fick även mast före samma årtal.

 

Johanssons i Hjulsbro blir ägare

Den 17 februari 1934 sålde B. Sundin och J.M. Nyström för ÖRNs rederi i Linköping pråmen till Georg Johansson, Hjulsbro för 2.400 kr

 

Enligt ett inspektionspapper från den 10 maj 1935 var pråmen torrsatt å Dockulla slip.

"Inspektionen verkställdes den 7 maj 1935 på ägarens begäran"

"Tvenne hela gånger bordläggning ikring fartyget (översta) förnyade samt dessutom ca 25 % bordläggning förnyad. Hela däcket, däcksbalkar, luckarmar och skärstockar samt täckluckor förnyade. Alla spant rengjorda för rost och målade. Roderhjärtstocken förnyad. hela fartygskroppen driven och tjärad. Fartyget är nu i gott skick"

 

Efter att Johansson inköpt pråmarna AGE 1 och AGE 2 genomgick de större reparationer. Det visar Johanssons kassabokföringen som skepparen Axel Johansson förde. Den 1 december 1935 betalades 800 kr för virke som behövts till ombyggnad av AGE 1. Hela ombyggnaden av AGE 1 samt reparation av AGE 2 kostade 2617 kr och 6 öre. Den 23 september 1936 inköptes en ny mast till AGE 1 för 45 kr.

Pråmskeppare på AGE 1:

 
  1919 -22   Eskil Lilja, Slaka  
  1923 -29   Gillis Gustafsson, Björkfors  
  1929 -33   Ivar Andersson, Gårdsö   
  1935    Axel Svensson, Brokind  
  1936 -39   Tore Johansson, Hjulsbro  
  1940   början av säsongen Ivar Andersson, Brokind  
  1940-43   Veine "Vippen" Johansson, Vadstena  
     
  AGE 1 var den enda av Johanssons pråmar som hade en mast med ångvinsch. En armerad slang drogs från bogseraren BOREs ångmaskin till vinschen, på så sätt fick den ånga till driften. Den sköttes oftast av Axel J. Med hjälp av vinschen lyftes timmer upp i alla pråmar. Från masten drogs vajern över till den intill liggande pråmens mast för att med hjälp av den lyfta timret ombord på den pråmen.

 

 
  Ombyggd till motorfartyg  
  1947 års säsong var pråmen AGE 1:s sista. Hon var pråm i 29 år. Samma år fick Georg Johansson Kommerskollegiums beviljan på det han ansökt om, att få bygga om pråmen till motorfartyg. Fartyget var så rejält byggt med köl, så det passade för ombyggnad.  
     
  De hämtade en maskin från ett vrak vid Nanberga i Hjälmaren. Propellern hämtade Georg och hans svåger, fabriksarbetaren Göte Andersson, med Georgs lastbil från ett vrak vid Hästholmen. Det var på vintern så de kunde gå ut på isen och genom ett hål de fick hacka upp, lyfta upp propellern.  
     
 

Vid varvet hjälpte många Hjulsbrobor till med fartyget. Flera har berättat: Torsten Andersson, Sörholmen, svetsade spant. Lennart Andersson (Spångerud) fick knacka rost på spanten för 5 öre sträckmetern.

Fartygets längd förändrades från 23,73 m till 23,69 m, alltså blev hon 4 cm kortare.

Även nettotonnaget förändrades från 65,73 ton till 50,35 ton. Anledningen var att maskinrummet kom att uppta en del av det förutvarande lastrummet, som när AGE 1 var pråm sträckte sig från förstäv till akterstäv.

 
     
 

År 1948 när AGE 1 var ombyggd och färdigmålad, vit och ljusgrå, var hon med flaggan i topp det sista fartyget som gled nerför Dockulla slips såpade sliprar.

 Den 31 maj 1948 skickades ett brev till Kommerskollegium om att få byta namn till M/F ROXEN. Man hann efter sjösättningen också att måla dit namnet "ROXEN", men det blev inte beviljat, det fanns redan ett fartyg med det namnet. Så AGE 1 fick fortsätta att heta AGE 1. Hennes nya signalbokstäver blev SDAC

 
     
 

På midsommardagen år 1948 gick jungfruturen till Ärlången och Frälsningsarméns traditionella firande vid Sturefors slott. De lade till vid långbryggan, där Ester Johansson bjöd på kaffe ombord.

När AGE 1 var ombyggd och klar fanns tanken att rederiet skulle fortsätta med kanaltrafik, men Georg, som var trött på sjön, ville inte. Så det blev Tore och Arne Johansson som fortsatte med AGE 1:an medan Georg startade Hjulsbro Såg & Hyvleri vid Dockulla. Arne var styrman och Tore maskinist.

 
     
  Tores fru, Olgas son Börje Ståhlberg berättade om en gång när han var med på AGE 1:an. Det var på en av de första resorna efter sjösättning. De var någonstans och lastade timmer. På kvällen gick de och la sig i kojerna, Börje sov på durken i skansen. Han vaknade av att han flöt omkring på durken. Anledningen var att de glömt att dreva vid stäven, så vatten läckte in. De tog sig till en hamn där Arne siktade in sig på land, tog full fart och styrde upp på den. Där på kunde de dreva färdigt och sedan knuffa i henne och fortsätta igen.  
     
 

En gång när AGE 1:an passerade, eller låg still, under den nybyggda Drottningbron i Linköping 1948, inträffade något som nog fick förbipasserande att förundrat stanna upp!

Uppe i Tannefors började man att släppa på vatten i forsen, vilket ledde till att vattennivån höjdes. AGE 1:an som då hade sin skorsten under bron trycktes upp mot den och stod fast. De försökte pumpa in vatten i kölen för att sänka ner henne och komma loss. Men när de inte vågade ta in mer vatten och det inte fungerade skickades bud till Nykvarn att de skulle släppa ut vatten där så att motorfartyget AGE 1 skulle kunna komma loss från Drottningbron.

 
     
  Maskinen byttes troligtvis ut 1953? mot en June Munktell motor från Jönköpings motorfabrik, en tvåcylindrig råoljemotor som utvecklade 60 hk. I aktern satt en tank på 1400 liter.  
     
 

Fartyget fortsatte att heta AGE 1 av Hjulsbro men hade i fortsättningen Linköping som hemmahamn.

 
     
  Troligtvis enda gången de gick med AGE 1 upp i Kinda kanal var den 23 maj 1953 då de skulle bogsera pråmen AGE 4 från Rimforsa till Hjulsbro.  
     
  Tore och Arne Johansson fraktade bl a kalkplattor från Västervik eller Gotland till Linköping, säd till Odal och salt till Hammars glasbruk. När kyrkogårdsmuren i Linköping byggdes så var det AGE 1 som fraktade dit Ölandsstenen.  
     
  År 1955 den 23 november var AGE 1 inblandad i en kollision i Mälaren med motorseglaren NORE från Borgholm, vilket ledde till polisförhör för Arne.  
     
 

Linköpingsbon Ove Aspenström berättade:

Nedströms Nykvarns sluss låg ett gammalt sjunket mudderverk. Linköpingsbon Ragnar Engborg köpte mudderverket för att han ville bygga om det till en husbåt. AGE 1:an som då låg i hamn lyfte verket ur vattnet och det pumpades läns. En kran på land fick lyfta det från AGE 1:an och upp på land. Men det blev ingen husbåt det blev upphugget istället.

 
     
  När AGE 1:an låg i hamn på vintrarna så jobbade Tore och ArneGeorgs Såg & Hyvleri ända till 1959 då sågen inte bar sig längre. De jobbade sedan på Koks & Kol till 1966, då gick inte fraktfarten ihop sig längre, och den upphörde helt.

 

 
  Linköpings sista lastfartyg  
  AGE 1 av Hjulsbro ägdes av Johanssons Rederi i 34 år, mellan 1934 -68.  
     
 

År 1968 innan AGE 1 såldes var hon det sista lastfartyget i hemmahamn som minde om att Linköping varit en riktig sjöfartsstad. Den 28 augusti 1968 eller den 15 januari 1969 såldes M/F AGE 1 för 9.000 kr till fabrikör Axel Gustaf Georg Larsson, hemort Hjo.

 
     
  Två månader efter augusti eller den 11 oktober 1969 såldes hon återigen  men då för det dubbla priset 18.000 kr till tandläkare Karl Gunnar Brunell och arkitekt Gunnar Måbäck i Linköping. Hon blev då ombyggd till fritidsmotorskepp, lastrummet blev en salong. Utvändigt blev hon blåmålad och ordentligt drevad på Söderköpings varv, annars var hon dock oförändrad.  
     
  När Brunell och Måbäck sålde fartyget 1975 var det till studenter i Uppsala I början av maj 1976 hämtades AGE 1 från kaj i Mem till Uppsala. Det var Lars Magnus Danielsson med partirederi, bl.a. Sten Hedborg.  
     
  Under 1980-talet, hade de AGE 1 av Jungfrusund liggande vid Gällstaö, som gränsar till Ekerö och Drottningholm.  
     
  I början av 1990-talet lär AGE 1:s ägare ha varit en frireligös organisation i Stockholm med 180 delägare.

 

 
  Slutet på en fartygsepok  
  AGE 1 låg vid lilla Essingen, hon säckade ihop och låg på botten vid kaj. I början av året 1991 pumpades det läns varvid hon flöt ett tag, men dock inte så länge, efter sommaren var hon återigen vattenfylld. Det skedde en länsning till i början av februari 1993, då hon bogserades till Liljeholmskajen under Liljeholmsbron. Där grävde man med en grävskopa upp bit för bit av AGE 1. Fortfarande den 25 samma månad låg rester kvar på landbacken. Allt blev sedermera bortrensat.  
Till AGE-pråmarna    
Till Fartygslistan Fortfarande i 1999 års skeppslista stod AGE 1 som inregistrerad med Fredrik Georg Luther som ägare. Inte förrän år 2009 avregistrerades AGE 1, 16 år efter skrotning.  
     

Till menysidan

Skrovet blev 75 år.